De voorzittersverkiezing, nationaal, kregen een nipte overwinnaar met Joachim Coens, zoon van de vader en waarschijnlijk de meest behoudsgezinde van de zeven kandidaten. Hopelijk zijn zijn eerste officiële woorden geen sussende schakels van in stand gehouden kettingen. Een grondige vernieuwing dringt zich op, dit werd niet helemaal uitgedrukt in de voorzittersverkiezingen maar wel uitdrukkelijk in de federale, vlaamse en provincieraadsverkiezingen. Hopelijk krijgen nieuwe borstels, lees stemmenhalers, de verf die ze verdienen en worden er vervallen heilige huisjes gesloopt.

 

De bladeren zijn gevallen en zie de verkozenen van de grootste oppositie partij springen, onder de keurende ogen van de kapitein, overboord van het slingerend schip en geven hun, plechtig na te komen, mandaat aan de opvolgers. Opvolgers, die gezien de gelaten leemten blijkbaar liever aan wal blijven. Het noopte onze burgemeester tot een scherpe tussenkomst in de gemeenteraad onder de noemer : De gemeenteraad is geen duivenkot.

 

Op het Belgisch kiessysteem dansende , dus gemeentelijk op niks gebaseerde oorlogsverklaringen, van een niet demokratie zwepende partij, van hoe zoiets er voor hun zou moeten uitzien, sissen af en toe door de microfoon van de gemeenteraad. Je moet

maar durven, demokratie in Vlaanderen afzweren en dan zeggen dat 14 CD&V zetels op 23 geen meerderheid is, meer nog dat dit niet de helft van de kiezers vertegenwoordigt. Met twee zetels claimen zij wel overduidelijk de minderheid. Dit is ook een onderdeel van de door hun vergruisde demokratie. Verschietachtig dat dit woord gekend is in hun zweeppartijdige technieken.

 

De samenstelling van de adviesraden was ook kop van jut de afgelopen gemeenteraden. Er werd gemord tot bij de goeverneur toe, maar, ook hier kregen wij, de demokratische CD&V meerderheid, het gelijk aan onze kant.

 

Het kalenderjaar nadert zijn vervaldatum, het eerste jaar van de nieuwe gemeentelijke legislatuur behoort tot de geschiedenis en onze CD&V meerderheid zet zich schrap om woorden in daden om te zetten. De, met inspraak aangepaste masterplannen, krijgen vorm. De weg ligt open naar een stevig geplaveide mooie toekomst voor de vijf dorpen van Zandhoven. Daar zal de uitgesproken, absolute, meerderheid van CD&V weeral voor zorgen. Dit toekomstig CD&V beleid herbergt de geschiedenis en strekt de armen uit naar de uitdagingen van een goed verdergezet demokratisch beheer.

 

Eerder vroege Kerst en Nieuwjaarswensen vervolledigen deze nieuwsbrief, tot ziens en vergeet niet dat we eind januari het glas heffen op 2020.

 

 

Kapoentje.