Welkom bij CD&V Zandhoven

Zandhoven

Beste Leden, sympathisanten, Beste lezers,  Wegens het heersende Corona-virus leek het mij niet aangewezen om partij-politieke…

Lees meer

Beste inwoners, ‘t Is precies, gisteren, toen we hier verleden jaar stonden om een nieuwe legislatuur in gang te trappen met een…

Lees meer

Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten voert minder dan de helft van hun geplande investeringen uit. Dat blijkt uit een…

Lees meer

Zandhoven is de enige gemeente in de provincie Antwerpen waar je geen GAS-boete kan krijgen. "Wij in Zandhoven hebben dit niet…

Lees meer

De voorzittersverkiezing, nationaal, kregen een nipte overwinnaar met Joachim Coens, zoon van de vader en waarschijnlijk de…

Lees meer

Tijdens de debatavond in Deinze kregen onze kandidaat-voorzitters Sammy Mahdi en Joachim Coens het podium voor zich alleen. In…

Lees meer

Beste lezers, Hallo België, hallo Vlaanderen De verkiezingen voor Vlaamse en andere parlementen zijn achter de rug.  De wonden…

Lees meer

De gemeente startte dit jaar met de omschakeling van de openbare verlichting op ledverlichting in verschillende straten. Alle…

Lees meer

Burgemeester Luc Van Hove Wordt de kloof inkomsten/uitgaven almaar dieper? “Het is al zeker dertig jaar aan de gang dat…

Lees meer

LUC VAN HOVE

Burgemeester

Lees meer