Beste lezers,
 
Hallo België, hallo Vlaanderen
 
De verkiezingen voor Vlaamse en andere parlementen zijn achter de rug.  De wonden werden gelikt, anderen poetsten hun blazoen op, de kiezer heeft beslist.  Rest natuurlijk nog de vraag wat gaan de Vlaamse en federale politiekers hiermee aanvangen
 
Zo vatte ik het vorige keer samen, nu goed zo’n 3 maanden geleden.  Buiten wat gewriemel tussen partijbonzen en informateurs bleven de resultaten uit.  De walen spelen een beetje poker met het sneller op de ongrijpbare bal spelen maar echt is er niks veranderd sinds de utslag van de verkiezingen.  Leven wij op hoop of zijn we de speelbal van een zootje zetelbehoudende aanplakbiljetten.  De tijd zal het ons leren als er tenminst duracell batterijen in de spelers zitten anders zal het weer aan de verplichte kiezers zijn om met procenten te spelen.
 
Hallo Zandhoven.
 
In onze gemeente trad de zomerstilte in, t.t.z. in juli en augustus worden er geen gemeenteraden gehouden.  Dit wil niet zeggen dat er geen beslissingen worden genomen.  Het schepencollege en de administratie en de technische diensten werkten naarstig door. 
Tijdens de  gemeenteraad van september zal Hans Soetemans als schepen worden opgevolgd door Jelle Laureys.  Hans doet om persoonlijke redenen een stapje terug maar blijft wel gemeenteraadslid.
Welkom Jelle, wij zijn ervan overtuigd dat je uw mandaat met veel succes zal vervullen.
 
De uitvoering van het masterplan voor de vijf dorpen van onze gemeente vordert gestaag.  Een plan realiseren kost tijd aan inspraak en aanpassingen.  Het is belangrijk dat zo’n ingrijpend en financiëel belangrijk iets door een grote meerderheid van de bevolking gedragen wordt.
 
De bouw van de brug in Massenhoven loopt vertraging op. Problemen bij de aannemers zorgen voor een onvoorziene tijdrovende pauze. Gelukkig kunnen we in twee richtingen blijven rijden en wordt de hinder tot een minimum beperkt.
Onze mobiliteitsdiensten  houdt alles nauwlettend in het oog.
Gelukkig is uitstel hier geen afstel.
 
De diensten van het OCMW blijven uit de schijnwerpers maar werken keihard, zei het in de schaduw, aan het welzijn van alle hier wonende burgers.
 
Dit alles is het resultaat van een jarenlang goed beleid van de absolute CD&V meerderheid in onze gemeente.  De provinciale, Vlaamse en federale aderlatingen hebben geen vat op onze plaatselijke werking.  Voor ons geldt het welzijn en het graag wonen in onze gemeente nog altijd als een basis voor onze werking in de gemeenteraad, het schepencollege en het OCMW.  Dit alles tot spijt van wij het benijd. 
Het CD&V beleid in onze vijf dorpen doorstaat de politieke stormen op hogere niveaus en bouwt verder aan een leefbaar en aangenaam om wonen Zandhoven, Pulle, Pulderbos, Viersel en Massenhoven.
 
Hopelijk brengt het kleurenpalet van herfstse bladerentapijt soelaas voor de hogere regionen politiek.
 
Tot winteren,
 
Kapoentje.