Beste inwoners,


‘t Is precies, gisteren, toen we hier verleden jaar stonden om een nieuwe legislatuur in gang te trappen met een overwinnings-schaterlach op onze gezichten.  Een nieuwe legislatuur met één zetel winst t.t.z. 14 op 23 zetels als absolute meerderheid.
Bij de oppositie werden er een paar gebuisde wiskundigen opgetrommeld om te bewijzen dat dit aantal geen meerderheid vormt van de Zandhovense bevolking.  De partij die dit ondemocratisch iets verkondigt vergeet dan dat niemand met hun  Belangen wil samenwerken en dat we dus eigenlijk volgens hun regels 14 op 21 i.p.v. 23 haalden.  Dat is dus een symbolische twee derde meerderheid.


Eén jaar is voorbij, de kop is eraf en nu wachten een hoop uitvoeringsplannen op afwerking.  Het masterplan over de vijf dorpen gespreid, met inspraak van de bevolking en ons allemaal, staat op uitrollen.  De budgettering voor de legislatuur is opgemaakt, het standvastig beleid, sinds 1302 zouden sommigen onder ons benadrukken, heeft zijn positie ingenomen.
Bij een bepaalde oppositiepartij hebben ze dat mis begrepen of helemaal niet gesnapt want daar is een combinatie van stoelendans en zakdoekleggen de favoriete,  Niks Van Afweten partijsport geworden.  Het noopte onze burgemeester tot een  terechte snedige tussenkomst : “ De gemeenteraad is geen duivenkot”.  Tussen haakjes hebben zij inspraak gevraagd bij en van  onze bevolking omtrent hun belangrijke agendapunten :  openbare toiletten, hondenweiden en welzijnsmaaltijden in elke deelgemeente? Als je schermt kun je een steek verwachten of niet?  En deze trend zet zich ook door in de buurgemeenten waar NVA wel  de burgemeester levert en fier is op gemeenteraadszittingen die een ganse tour de France duren terwijl wij dat hier, in Zandhoven, allemaal  in één rit uitrijden..

Het is toch godgeklaagd dat de verkozenen,  de kiezers betichten van foute keuzes.


Wat kunnen wij nog wensen voor de komende jaren?  Om te beginnen dat onze partij een solide basis blijft vormen voor onze gemeente.  Dat we binnen onze dorpenale  CD&V niet de weg inslaan van ons Vlaamse en Nationale gedoe om van Europa nog te zwijgen.  Het is toch godgeklaagd dat de verkozenen,  de kiezers betichten van foute keuzes.  Zelfs een  ondertussen gedeserteerde ex -premier van onze partij heeft zich getermed tot dergelijke uitspraak.  Wat heeft dit nog met Arco, gezond verstand , realisme en opbouwend denken te maken.


En dan de kapoentjeswensen voor de toekomst :
Een, wens is dat onze nieuw verkozen nationale voorzitter grote kuis houdt in het hoofdkwartier in Brussel.  .  Drastische vernieuwing met zin voor hedendaagse realiteit of we duikelen, nationaal onder de verkiezingsgrens. 
Ik wens ook een werkende federale regering en als de huidige politieke, ezelorende lapzwanzen dat niet kunnen presteren dan moeten er maar andere komen, kansen genoeg gehad.  Het is tijd voor  gekneed realisme en verruimende verantwoordelijkheidsgevoelens.


Ik wens ook  politiek overtuigde mensen op  onze verkiezingslijsten, mensen die stemmen halen dus en geen hielenlikkers van de een of andere stand , familie en of beweging. Als ze nationaal een voorbeeld zoeken over hoe het wel kan, awel,  ik weet een gemeente  in de Kempen waar het al decennia lang wel lukt.  We staan met zijn allen nu op dat grondgebied  sinds mensenheugenis geregeerd door een volstrekte CD&V meerderheid.
Ik wens ,in die context ,  Koen Geens te vernoemen als iemand waar ik naar op kijk. Zijn rust uitstralende houding, zijn liberoachtig overzicht, zijn overwogen uitspraken, hadden we er maar meer met zo’n positief stemmingsgehalte.

De grote plannen die we openbaarden zullen hun uitwerking krijgen.


2020 loopt als een trein voor onze partij en onze vijf dorpen.  De grote plannen die we openbaarden zullen hun uitwerking krijgen.  Tot spijt van wie het  frustreert zal Zandhoven, met zijn vijf dorpen, een gemeente zijn en blijven waar mensen graag wonen.  Waar mensen geen boete krijgen als ze figuurlijk  gas geven, waar ieder van jong tot oud iets naar zijn gading vindt , waar naar alle redelijkheid geluisterd wordt.
Dit laatste was geen wens maar een vaststelling.


Laat ons het glas heffen op 2020,


Jullie Kapoen.