Burgemeester Luc Van Hove

Wordt de kloof inkomsten/uitgaven almaar dieper?

“Het is al zeker dertig jaar aan de gang dat achtereenvolgende regeringen allerlei taken en de bijhorende kosten doorschuiven naar de gemeenten”, merkt ook burgemeester Luc Van Hove (CD&V) van Zandhoven, waar CD&V al sinds mensenheugenis met een absolute meerderheid bestuurt. “Op de duur stapelt zich dat op.”

Wegen de pensioenlasten almaar zwaarder door?

“Intussen stijgen ook de pensioenlasten. Hiervoor hebben we al jaren beleggingen opzijgezet voor ons eigen zilverfonds. Toch gaan we in Zandhoven geen belastingverhoging doen en zullen we onze verkiezingsbeloften nakomen. ”

Kan er op overheidspersoneel bespaard worden?

“Het personeelsbestand inkrimpen is in Zandhoven niet aan de orde, omdat wij al een relatief kleine personeelsbezetting hebben. Wij werken met een 25-tal mensen in ons gemeentehuis, nog een dertigtal in buitendienst en daarnaast zijn er nog onze bibliotheekmedewerkers. Ruw geschat denk ik dat wij in Zandhoven met rond de zeventig à tachtig personeelsleden werken. Onze diensten zijn al mager bezet. Zo hebben wij één functionaris die zowel de sport- als de jeugddienst doet, bijgestaan door de zaalwachters. Wij hebben ook maar één communicatiemedewerker. Besparen op personeel is dus eigenlijk niet doenbaar in Zandhoven.”

Is privatisering de oplossing?

Toch wordt ook in Zandhoven dagelijks de afweging gemaakt of het zinvol is om iets uit te besteden of in eigen beheer uit te voeren. “Zo denken we nu na of het misschien interessanter zou zijn om het bermbeheer uit te besteden, in plaats van zelf die tractoren en gespecialiseerde zuigmachines te laten rondrijden en onderhouden. Voor bepaalde diensten zoals onze buitenschoolse kinderopvang werken wij al samen met Stekelbees van Landelijke Kinderopvang. Ons containerpark is nog gemeentelijk georganiseerd, maar we doen voor een parkwachter wel beroep op Igean. Voorlopig komen we nog rond, mede dankzij onze fantastische financiële dienst die de hand op de knip houdt.”

Bron: https://www.gva.be/cnt/dmf20191119_04725168/passen-andere-gemeenten-in-antwerpse-rand-zelfde-besparingsrecepten-toe-als-edegem